martes, 22 de noviembre de 2016

AMB CAMES QUE RODEN (70)

El cinquè mòdul del curs teòric i pràctic sobre «Discapacitat, autonomia i vida independent» que desenvolupa des de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I va tractar sobre «Autodeterminació, participació social i participació laboral». Marta Senent, llicenciada en Humanitats i gerent de l’editorial ACEN, va dinamitzar les sessions els dies 6 i 27 de maig amb l’objectiu principal que l’alumnat reflexionara sobre si mateix i sobre la importància de la seua participació, dins de les seues possibilitats personals, en els cercles socials i laborals.
La primera classe va començar parlant de l’autodeterminació, i va ressaltar la importància de tenir consciència de nosaltres mateixos, mitjançant el plantejament de les següents qüestions: Qui som? Quines capacitats tenim? Quines coses no podem fer o ens resulten molt complicades? Què és el que ens agrada fer? Així mateix hem de ser conscients de tot allò que ens envolta: la família, les amistats, l’entorn en què vivim, en quin moment històric ens trobem i quina és la nostra situació econòmica, i potser el més important, saber comunicar tot això a les altres persones. Pel que fa a la participació social es va assenyalar la seua rellevància i es van indicar els diferents àmbits en els quals hi entra en acció (el cercle familiar, el de les amistats, el de les persones conegudes…) i espais on es fa efectiva com són associacions, ONGs, llocs d’entreteniment i d’oci, etc. D’altra banda, es va comentar com les noves tecnologies poden ajudar a reforçar la participació social i com és d’important que les persones amb diversitat funcional ens esforcem per a aconseguir-la. Pel que fa a la participació laboral, es va dir que s’havia de tenir present tot allò exposat fins a aquell moment, doncs, tant l’autodeterminació com el grau de participació social que tinguem influiran de manera directa en la nostra participació laboral. Evidentment, el nivell d'estudis i de formació reglada és fonamental a l’hora d’optar a un treball, així com tenir la seguretat que sabrem desenvolupar-lo. Així mateix és important conèixer els canals més efectius per a dur a terme una recerca d’ocupació.
L'exposició teòrica de Marta Senent es va combinar amb la participació activa de l'alumnat que va aportar-hi els seus propis coneixements i experiències, amb la qual cosa van enriquir els resultats del curs. En referència a la segona sessió d’aquest mòdul, va ser una classe pràctica de com redactar un currículum implementant tot allò aprés en la classe teòrica, per a posteriorment fer que cada alumna i alumne elaborara el seu. A més també es va indicar la conveniència d’acompanyar el currículum amb una carta de presentació adreçada a l’empresa/entitat on es vol treballar, perquè en aquesta es poden destacar les capacitats pròpies i detallar els tipus d’adaptacions que calen per a desenvolupar amb garanties i eficiència el treball al qual s’opta.
Per a posar-hi punt final, Marta Senent i María José Ortí, membre de l’equip de coordinació de la Fundació Isonomia, van posar en pràctica un role playing escenificant diversos comportaments que es poden trobar per part de les persones que puguen fer una entrevista de treball i que en ocasions poden ser fins i tot ofensius pel seu desinterès, manca d’atenció, etc. Per això cal un bon ús de la intel·ligència emocional i de les habilitats socials, aspectes tractats en altres mòduls del curs.

 
Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot

No hay comentarios:

Publicar un comentario