lunes, 21 de noviembre de 2016

Amb cames que roden (68)

La intel·ligència emocional és la capacitat humana per a conduir profitosament les emocions pròpies i les emocions alienes. Aquelles persones que són capaces de desenvolupar-la poden reconèixer, expressar, regular, controlar i dirigir les pròpies emocions i les de les altres persones per a adaptar-se a les situacions, aconseguir metes i propòsits i trobar-se amb si ateixes. La intel·ligència emocional s’ha d’exercitar cada dia com succeeix amb molts altres aspectes físics i intel·lectuals, com qui va al gimnàs per tal de guanyar massa muscular. Conèixer les pròpies emocions i ser conscients d’allò que sentim evitarà que estiguem al servei de les emocions incontrolades. Saber manejar-les és important a l'hora de relacionar-nos amb les altres persones i ser capaç de gestionar les emocions en el nostre benefici i no deixar-nos dominar per elles, així com reconèixer les emocions de les altres persones, desenvolupant l'empatia, ens hauria de permetre relacionar-nos des del bon tracte i tenir relacions de cooperació que facen felices a ambdues parts. Aquestes van ser algunes de les pautes que va proporcionar Anna Garcia Torres, psicòloga encarregada d’impartir les dues sessions corresponents al tercer mòdul celebrades els dies 18 i 25 de març, dins del curs teòric i pràctic sobre «Discapacitat, autonomia i vida independent» que porta a terme la Fundació Isonomia. Aquest mòdul es va dedicar a la «Intel·ligència emocional», descrita amb una frase de Charo Altable que diu que «és l'escolta tranquil·la i amorosa de les emocions pròpies i alienes».
Amb la projecció del curtmetratge «Cervell dividit» es va fer evident la transcendència de ser capaç de controlar l’equilibri entre les parts racional i emocional del nostre cervell. El descontrol de les emocions pot comportar situacions conflictives tant per a nosaltres com per a qui es relaciona amb nosaltres. Com molt bé descriu el conte «El monstre dels colors», cal identificar les nostres emocions i separar-les les unes de les altres per a saber com s’ha d’actuar en cada circumstància. Amb aquesta intenció, Anna Garcia va plantejar un seguit d’exercicis que serveixen per a aprendre a reconèixer i a controlar les emocions i ser capaç de transmetre-les de la manera més convenient en el moment oportú al subjecte adequat, així com per a entendre l’estat emocional de les altres persones. D’altra banda, després del visionat d’un altre curtmetratge titulat «El pont», es va mostrar a l’alumnat com es pot expressar el que sentim, les emocions problemàtiques que de vegades experimentem, sense insultar ni atacar. S’indicaren tres factors bàsics per a aconseguir-ho: respecte, tolerància i assertivitat. Per a assolir una bona convivència amb les altres persones són fonamentals el respecte i la comprensió, a més de no creure’s millor que ningú. En la resolució de conflictes és molt important usar l’assertivitat perquè la persona assertiva identifica els seus drets i els defèn, però sempre respectant els de les altres persones. I per a un bon control de les emocions i de les situacions és important relaxar-se abans d’actuar, estat que es pot assolir amb una respiració regular, profunda, que es pot aprendre fent els exercicis respiratoris adequats.
La intel·ligència emocional, en el cas de les persones amb diversitat funcional encara més, és una eina fonamental per a reforçar l’autoestima i aprofitar al màxim les capacitats personals des d’un estat emocional òptim.
Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot

No hay comentarios:

Publicar un comentario