martes, 22 de noviembre de 2016

AMB CAMES QUE RODEN (69)

Les habilitats socials permeten relacionar-se amb altres persones sense dificultats i que d'aquesta interrelació deriven resultats bons i que beneficien a tots els subjectes que intervenen en tal tracte o connexió social. És a dir, habilitat social es tot comportament o conducta que porta a una persona a manifestar-se i interrelacionar-se d'una manera adequada i eficaç. El quart mòdul del curs teòric i pràctic sobre «Discapacitat, autonomia i vida independent», que es va impartir els dies 15 i 22 d’abril, tot just es va dedicar a les «Habilitats socials, l’autonomia personal i l’autoregulació», i la primera sessió va estar a càrrec de l’equip de la Fundación ASMI de Zafra (Badajoz), entitat que col·labora amb la Fundació Isonomia en el desenvolupament d’aquest curs a Extremadura.
Les habilitats socials s’adquireixen, no són innates, es van aprenent les diferents pautes socials com a subjectes humans i socials, des de la més íntima interrelació fins a portar-la a la macrosocial. D’una banda estan les habilitats motrius i d’una altra les socials que fan que ens relacionem de manera correcta amb el nostre entorn, com són per exemple aquelles referides a la cura del nostre cos, l’alimentació, la neteja de la llar, etc. Tots aquests hàbits bàsics es van adquirint i capaciten per a manejar-se tant en àmbits privats com en públics, constituint la base de l’autonomia personal que s’ha de promoure des de l’instant que naixem, ja que es tracta de la capacitat o condició de desenvolupar tasques d’una manera independent que permetrà que el nostre desenvolupament personal i social no depenga d’altres persones.
Amb la primera activitat proposada, que consistia en la realització d’un treball manual fet en equip, es va fer palesa la importància de la comunicació tant verbal com no verbal en la pràctica de les habilitats socials, així com de l’assertivitat i l’empatia. A continuació, amb la representació del conte «L’aneguet lleig», es va ressaltar la importància de l’autoestima i la positivitat de la diversitat, perquè ser diferents no ha d’implicar res negatiu.
La segona sessió de l’esmentat mòdul la va impartir María José Ortí, psicòloga i membre de l’equip de coordinació de la Fundació Isonomia, que va repassar els temes tractats en mòduls anteriors. Va recordar la filosofia de la vida independent, entesa com la capacitat individual de prendre les pròpies decisions, cosa que també poden fer les persones amb una discapacitat important si compten amb l'assistència personal i altres recursos que necessiten per a assolir el control de les seues vides. Així mateix va revisar els avantatges que aporten les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), alhora que va recomanar la visita al web www.pantallasamigas.net, una iniciativa que promociona l'ús segur i saludable de les noves tecnologies i el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i l'adolescència; tot seguit es projectar alguns vídeos molt instructius sobre la prevenció del ciberassetjament, la ciberextorsió, etc., que es poden produir per revelar les nostres contrasenyes, compartir fotos compromeses o qualsevol altra dada personal amb gent que després pot usar-les per a fer-nos mal. Després va recordar la importància del bon control de la intel·ligència emocional i va fer un repàs de les sis categories d’emocions bàsiques que tenen una finalitat adaptativa i que són felicitat/alegria, tristesa, empipament/ira, sorpresa, por i disgust/fàstic. Finalment, va fer un repàs a les habilitats d’autonomia personal, habilitats socials i habilitats d’autorregulació.
Un aspecte molt positiu que s’ha notat en l’alumnat que participa en el curs és que, amb el pas de les sessions, ha augmentat la seua capacitat per a preguntar sobre aquelles qüestions que no tenen prou clares, així com la d’exposar les seues opinions crítiques.

 
Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario