lunes, 21 de noviembre de 2016

Amb cames que roden (67)

Els proppassats dies 18 i 25 de febrer es va impartir el segon mòdul del curs teòric i pràctic sobre «Discapacitat, autonomia i vida independent» que la Fundació Isonomia desenvolupa dins del marc del projecte «Programa de formació i orientació per a la inclusió social i la vida autònoma i independent per a persones adultes amb discapacitat», finançat per la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d'Educació, Esport i Cultura. Aquest segon mòdul, dedicat a les «Eines per a la comunicació en la societat 3.0», va estar impartit per l’informàtic Daniel Renau, i l'objectiu del qual era donar a l'alumnat les nocions bàsiques sobre l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació –les populars TIC- perquè puguen usar-les com a instruments que faciliten la seua autonomia personal tot aprofitant la cara positiva d'aquestes tecnologies. Perquè, per a les persones amb diversitat funcional, són uns mitjans molt importants per a aconseguir la integració social i millorar la nostra qualitat de vida. La telecomunicació, mitjançant els moderns ordinadors personals i tota la gamma de telefonia mòbil que no para d’actualitzar-se per oferir noves utilitats i més completes, ens permet, a les persones que tenim greus problemes per fer desplaçaments, accedir a una gran quantitat de productes i serveis, alhora que representa tot un ventall de possibilitats per a comunicar-nos amb la resta de la societat; poder aconseguir un teletreball; formar-nos –com és el cas d’aquest curs que es desenvolupa de manera simultània a Castelló i Zafra (Badajoz) mitjançant les TIC-; realitzar tràmits burocràtics que, d'haver-los de fer presencialment, físicament ens representarien grans esforços; sense oblidar, és clar, la vessant lúdica d'Internet que ens permet l'accés a publicacions digitals, visites virtuals a museus, etc.
A l’alumnat se li va mostrar com realitzar cerques en Internet que els poden ajudar en la seua vida diària com, per exemple, preparar una recepta de cuina o fer una senzilla reparació; a més de com crear un compte de correu o com dissenyar i usar un blog. Al respecte, durant la impartició del mòdul es va crear el blog amb l'adreça https://autonomiacondiscapacidad.wordpress.com/. Des d’aquest espai animem a totes les persones que ens llegeixen a entrar a aquest blog en el qual les i els participants en el curs hi han publicat diverses entrades.
 
D'altra banda s’hi va tractar d'inculcar el bon ús de les TIC i es va recalcar la importància de no revelar les contrasenyes personals i es van recordar els perills de relacionar-se amb persones desconegudes mitjançant Internet, ja que és molt fàcil suplantar altres personalitats. No s’ha d’oblidar que, malauradament, les noves tecnologies de la informació i la comunicació poden ser usades amb finalitats negatives i s’ha d’insistir en la importància de prevenir problemes que poden esdevenir molt greus com ara el ciberassetjament (més conegut per l’anglicisme ciberbullying), una tendència que trasllada l'assetjament escolar o laboral de les aules o llocs de treball fins a Internet. El ciberassetjament consisteix en bromes cruels, insults i molèsties que se li adrecen a la víctima a través de correus electrònics, xats, xarxes socials (Facebook, Twitter,...) o qualsevol altre mitjà tecnològic. A diferència de l’assetjament tradicional, el ciberbullying no es queda en un espai públic, com pot ser una escola, una empresa o el mateix carrer, sinó que envaeix l’espai privat a l’estar present les 24 hores del dia.
 
El dret a l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per part de les persones amb diversitat personal es reflecteix en diferents apartats de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, com en l’article 9 que parla sobre l’accessibilitat.
Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario