martes, 13 de enero de 2015

AJUDES

ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica i per a la promoció de l'accessibilitat, i es fa pública la seua convocatòria per a l'any 2015. [2015/57]

 (DOCV núm. 7440 de 12.01.2015) Ref. Base de dades 000213/2015
 

  • 

No hay comentarios:

Publicar un comentario