viernes, 25 de febrero de 2011

Legislación

Conselleria de Benestar Social. Licitació número CNMY11/12-12/33. Servei informàtic per al desenrotllament de la nova funcionalitat que s'implementarà en les aplicacions de gestió de la dependència, per adaptar-se a la normativa vigent originada per l'entrada en vigor del grau de dependència 1, nivell 2 i del decret del copagament. [2011/2127] (DOCV nº 6467, de 24.02.2011)

http://www.docv.gva.es/index.php?id=79&sig=002489/2011

No hay comentarios:

Publicar un comentario