lunes, 24 de enero de 2011

AMB CAMES QUE RODEN (36)

L’Estat espanyol fou un dels primers que ratificà la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i el primer en remetre a l'ONU el seu informe sobre el grau de compliment d'aquesta, esdevenint també el primer estat que trasllada a la seua legislació el contingut de l’esmentat tractat. Per a això, tot coincidint amb el Dia internacional de les persones amb discapacitat, celebrat el 3 de desembre, s’aprovà el projecte de Llei d'adaptació a la Convenció.

Tota la legislació s’adaptarà als continguts de la Convenció. Per exemple, en matèria de treball es revisa la normativa sobre l'accés a la col•locació pública, augmentant la quota de reserva de llocs per a persones amb discapacitat a un mínim del 7% i es crea, amb rang legal, una quota específica, dins de la genèrica, per a persones amb discapacitat intel•lectual. Així, almenys el 2% de les places oferides seran cobertes per persones que acrediten discapacitat intel•lectual i la resta per persones que acrediten qualsevol altre tipus de discapacitat.

A la Llei d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, de 2003, es canviarà el concepte de discapacitat, passant a considerar-la com una qüestió de drets humans en lloc d'una preocupació de benestar social. També es modifica el règim sancionador en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Així, en el supòsit de comissió d'una infracció molt greu per les institucions que presten serveis socials, això podria comportar la inhabilitació per a l'exercici d'aquestes activitats.

Les persones amb diversitat funcional hauríem d'estar satisfetes amb aquesta adaptació de la legislació per a la plena inclusió i igualtat. Però no és així, estem ja fartes perquè, per moltes lleis que es facen i que entren en vigor, quasi mai s'apliquen com cal. Fins a quan hi haurem de suportar aquesta burla?

Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot
(publicat al núm. 113 de VOX UJI. Enero 2011)

No hay comentarios:

Publicar un comentario