jueves, 5 de agosto de 2010

Legislación

DECRET 114/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació terminològica en l'àmbit de les persones amb discapacitat. [2010/8930] (DOCV nº 6325, de 04.08.2010)

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/08/04/pdf/2010_8930.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario